Previous slide
Next slide

A szövetség célja, tevékenysége

A szövetség célja:

A szövetség célja a Rába mentén, a vízi turizmusban érintett egyesületek, önkormányzatok, gazdasági társaságok és közigazgatási szervezetek összefogásának megteremtése annak érdekében, hogy a Rába folyó, – mint a vízi turisztikában érdekelt desztináció -, kellően erős képviselettel bírjon, és ezáltal a folyó vízi turisztikai adottságai minél szélesebb körben váljon ismertté, turisztikailag vonzó úticél legyen. A szövetség elhivatott a Rába folyó marketing értékének növelésére, illetve a hiányzó infrastruktúrák létrehozására, bővítésére, meglévők fejlesztésére. Egyik fő célkitűzése a folyó átjárhatóságának biztosítása, melynek jelmondata az „Akadályból élményt létrehozni!”. A szövetség általános célja: a Rába folyón és annak völgyében történő vízitúrázás, és az ahhoz kapcsolódó aktív turizmus népszerűsítése, a vízi-turizmus volumenének növelése, a vízi turizmussal, a vízi sportokkal és a vízi szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos fejlesztési lehetőségek tervezése, és az ezzel kapcsolatos tevékenységek támogatása. A szövetség kiemelt célja, hogy a Rába folyóhoz kapcsolódó, a szabadidős vízi tevékenységek szereplőit segítse az aktív vízi turizmus feltételrendszerének megteremtésében, továbbá a Rába folyó vízitúra helyszíneinek fejlesztésére irányuló szakmai javaslatok készítése, a tagság szakmai támogatása, valamint vízi turisztikai programok szervezése és lebonyolítása, vízitúra eszközállomány fejlesztésének támogatása, pályázati lehetőségek feltárása. A céljait a Rába folyó és térsége természetes arculatának, értékeinek megőrzésével, a környezet és természetvédelmi szempontok figyelembevételével környezettudatos, fenntartható módon kívánja elérni.

 

A szövetség főbb tevékenységei:

  • A Rába folyó vízi turisztikai marketing értékének növelése, az ehhez szükség marketing és kommunikációs stratégia tervezése, kivitelezése, hagyományos és elektronikus tájékoztató felületek kialakítása, fenntartása.
  • Közös célok koordinálása, lobbitevékenység végzése a célok elérése érdekében.
  • Vízitúra útvonal komplex fejlesztése, a folyó átjárhatóságának megteremtése és folyamatos fenntartásának megszervezése, biztosítása az érintett társszervekkel közösen.
  • A folyó természetvédelmi értékeinek védelme és fenntartása, környezetvédelmi akciók meghirdetése, kampányok szervezése, környezettudatosságra való nevelőmunka szervezése.
  • A vízitúra tevékenységet folytató szervezetek tevékenységeinek támogatása, összehangolása.
  • A Rábán már hagyománnyá vált, valamint új vízitúrás események, versenyek szervezésének segítése, ezekhez szükséges pénzügyi források előteremtése.
  • Támogatási, pályázati rendszerek folyamatos figyelése, pályázatok, projektek előkészítése, szükség esetén lebonyolítása;
  • Koordinációs tevékenység és folyamatos kapcsolattartás a vízfelület kezelőivel, a hatóságokkal, állami közigazgatási szervekkel.
Scroll to Top